BİLGİSAYAR DONANIM BİRİMLERİ
Donanım, bilgisayarın tüm fiziksel yapısını ifade eder. Yani monitör, klavye, kasa ve kasanın içindekiler tüm fiziksel yapıyı oluşturur. Aşağıda bu parçaların ne işe yaradıkları açıklanmaktadır.

1-Sabit Disk:
Verilerin toplandığı bir depolama aracıdır. Hard-disk olarak da anılır. İçerisinde bulunan metal plakalar yüzünden hard-disk adı verilmiştir. Çeşitli markalarda ve kapasitelerde bulunabilir.
sabit_disk.jpg
sabitdisk

2-Disket Sürücü

Sürekli depolama için kullanılan disketlerin bilgisayar tarafından okunup yazılmasını sağlayan alettir. Tüm bilgisayar bileşenlerinin zamanla hızlanmasına ve gelişmesine rağmen disket sürücüler hiç değişmemiştir.
disket_surucu.jpg
disketsürücü


3-CD Sürücü:
Günümüz multimedia bilgisayarlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Veri saklamak için kullanılan CD’leri okumakta kullanılır. Laser ışınını kullanarak CD üzerindeki izleri okur ve bunları dijital bilgiye çevirir. Uygun program ile bu bilgi alınır ve diğer programların yorumlayabileceği bilgi haline getirilir.
cd_surucu.jpg
cdrom

4-Ses Kartı:
Yine anakart üzerine takılan ses kartı bilgisayarın hafızasından aldığı dijital bilgileri analog bilgilere çevirir ve hoparlör veya kulaklık çıkışından dışarı verir. Mikrofon veya LINE girişinden aldığı analog bilgileri de dijital bilgiye çevirir ve bilgisayarın hafızasındaki uygun bir yere depolar.
ses_karti.jpg
ses kartı


5-Güç Kaynağı:
Bilgisayarın en hayati parçalarından biridir. Çalışma için gerekli olan elektriği sağlar. Üzerindeki fan sayesinde ısınan parçaları soğutulur.
guc_kaynagi.jpg
güç kaynağı

6-Anakart:
Tüm bilgisayarın omurgasını oluşturan parçadır. Üzerinde değişik işlemler yapan entegre devreler bulunur. Tüm genişleme kartları (ekran kartı, ses kartı...) anakart üzerindeki yarıklara yerleştirilir. Üzerindeki bakır yollar sayesinde tüm bileşenler birbiri ile bağlantılıdır.
anakart.jpg
Anakart

7-Grafik İşlemcisi:
Grafik kartı üzerinde bulunan grafik işlemcisi, bilgisayarın ekran üzerinde görüntü oluşturmasından sorumludur. Tüm renkleri ve şekilleri grafik işlemcisi çizer ve yönetir.
grafik_.jpg

8-Ekran Kartı:
Anakart üzerine takılan grafik kartı bilgisayarın hafızasından aldığı dijital bilgileri analog bilgilere çevirir ve monitöre gönderir.


ekran_karti.jpg
ekran kartı


9-Veri Giriş Aletleri (Input Devices):
Bilgisayara veri girmek için kullanılır, bunlar genellikle klavye (keyboard), fare( mouse), oyun çubuğu (joystick) veya tarayıcı (scanner).

10-Merkezi Veri İşleme Ünitesi (CPU):
Girilen veri üzerinde işlem yapan birim
islemci.jpg
işlemciAna Bellek (Main Memory):
Birincil depolama (primary storage) olarak da isimlendirilir. İki türlü ana bellek vardır:

Rasgele Erişimli Bellek (RAndom-Acces memory (RAM)):
Bir veri ile çalışılırken kullanılan çalışma alanıdır. Bu alan geçici olarak her işlem sırasında, yapılan işlemlerin yazıldığı yerdir ve işlem bittiğinde boşaltılır.
ram.jpg
RAM bellek


Sadece Okunur Bellek (Read Only Memory(ROM)):
Sabit bir bellektir, fabrika çıkışı kayıt yapıldıktan sonra bilgisayarınızın her açılışında taşıdığı bilgiler okunur. Bu bilgiler bilgisayarınızın işleyişini kontrol ederler.

Haberleşme Aletleri(Communication devices):
Verinizi diğer bilgisayarlar ile paylaşmak istediğinizde kullanılan aletlerdir. Bunların arasında modem, fax-modem ve ağ kabloları (network cables) sayılabilir.
Bilgisayarları kabaca veri işleme makinesi olarak tanımlayabiliriz. Veri işleme sırasında kullanılan fiziksel birim ve ünitelere donanım (Hardware, HW), işlemlerin nasıl gerçekleşeceğini belirten yönergelere de yazılım (Software, SW) adını verebiliriz. Yönergelerden oluşan bir gruba ise program diyebiliriz. Çoğu insan yazılım ve program kelimelerini birbirleri yerine kullanıyor, oysa yazılım programları içine alan genel bir tanımdır.
Bilgisayarlar başlangıçta askeri amaçlı ve araştırma amaçlı geliştirilmiş olmasına rağmen 70’li yıllardan itibaren tümleşik devrelerin yaygın kullanımı ile birlikte boyutlarındaki ve ederlerindeki küçülme ve artan yetenekleri sayesinde önce kurum ve kuruluşlara daha sonra da kişilerin günlük yaşamlarına her yerde girmişlerdir. En önemli kullanım alanları arasında:
Ofis : Ofis ortamında ihtiyaç duyulan her şey için.
Grafik : Her türlü grafik üzerinde etkin denetim.
Müzik : Besteler bilgisayar ortamında gerçekleşebilir.
Oyun : Eğlence zamanı geldiğinde ilk başvurduğumuz programlar.
İnternet : Bilgi otoyolunda gezinti imkanı.
Film Sanayi : Görüntü üretmek ve işlemek konusunda oldukça yeteneklidirler.
Tıp : Bilgisayarların görüntü işlemekteki yetenekleri onların tıp alanında da kullanılmasına imkân vermiştir.